Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.
Ferniko Logo


Copyright © 1995-2019
Ferniko Sp. z o.o.


Numer IP: 3.227.233.6
PL


   
 

Informacja na temat ochrony danych osobowych
kontrahentów FERNIKO Sp. z o.o.

Dokładamy wszelkich starań by chronić prywatność danych osobowych, które zbieramy w odniesieniu do osób kontaktowych potencjalnych, obecnych i byłych klientów, dostawców i partnerów FERNIKO Sp. z o.o. W niniejszym dokumencie dotyczącym prywatności wyjaśniamy jakie dane osobowe zbieramy i jak są one wykorzystywane. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

1. Kim jesteśmy

FERNIKO Sp. z o.o. jest jednym z największych polskich producentów półfabrykatów do oprawy kalendarzy wieloplanszowych, kalendarzy plakatowych, map ściennych, notesów oraz produktów reklamowych POS. Specjalizujemy się również w wykonywaniu usług introligatorskich związanych z produkcją kalendarzy i galanterii papierniczej. Działamy nieprzerwanie od 2009 roku, oferując naszym klientom najwyższej jakości produkty i usługi, z których najważniejsze to spirale zamykane Zip-Wire, zawieszki do kalendarzy wielokartkowych, okienka do kalendarzy trójdzielnych, listwy do oprawy kalendarzy plakatowych, kiwaki (wobblery) oraz inne drobne produkty POS.

Przetwarzamy dane osobowe jako ich Administrator. Siedziba spółki znajduje się pod adresem:
FERNIKO Sp. z o.o.
ul. Niepokalanowska 5
05-085 Kampinos
Tel. +48-22-725-0050
E-mail: biuro@ferniko.eu

2. Jakie dane osobowe zbieramy

Zbieramy i przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych naszych partnerów biznesowych:
 1. Imię i nazwisko, nazwę firmy, z którą osoba jest powiązana oraz stanowisko;
 2. Informacje kontaktowe, takie jak adres firmy, numery telefonów i adresy email;
 3. Zainteresowania biznesowe;
 4. Naszą komunikację z Państwem;
 5. Numer ewidencyjny NIP;
 6. Inne dane przekazane nam podczas rozmowy, w wiadomości e-mail lub inny sposób, jeśli są nam potrzebne do wykonania umowy lub innych obowiązków;

3. Co robimy z Państwa danymi osobowymi

Dane mogą być przetwarzane w następujących celach:
 1. Realizacja i obsługa sprzedaży naszych produktów i usług;
 2. Realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą są Państwo powiązani;
 3. Zarządzanie naszymi relacjami;
 4. Komunikacja z Państwem;
 5. Przesyłanie naszych newsletterów o naszych produktach lub usługach lub promocjach. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego w dowolnej chwili za pomocą specjalnego odnośnika, zawartego w każdej wiadomości lub przez skontaktowanie się z nami pod adresem email podanym poniżej.
 6. Analizy statystyczne. Używamy narzędzi by prowadzić badania statystyczne dotyczące ogólnych trenów obejmujących nasze usługi i produkty oraz zachowania i zainteresowania naszych klientów, dostawców i partnerów oraz osób pracujących dla tych organizacji. By móc zrealizować nasze działania, możemy łączyć i analizować różne rodzaje ww. danych. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów email ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację.
 7. Zgodność z wszystkimi obowiązkami prawnymi, włącznie z obowiązkowym ujawnieniem.
Przetwarzamy dane osobowe na podstawie następujących elementów: na bazie Państwa zgody, by spełnić wymagania prawne, które nas obejmują, oraz na bazie naszego uzasadnionego interesu lub też interesów stron trzecich, zgodnie z zapisami niniejszej polityki. Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe dla naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, podejmujemy właściwe działania by zabezpieczyć Państwa przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować, na przykład, cele handlowe i marketingowe. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na bazie Państwa zgody, można wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania, na które wyrazili Państwo zgodę.

4. Jak zbieramy Państwa dane

Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo z własnej woli. W niektórych przypadkach, jednakże przetwarzamy informacje osobowe, które jesteśmy w stanie wypracować na bazie innych informacji, które nam Państwo przekazujecie lub które pozyskujemy w kontaktach z Państwem lub informacje osobowe, które otrzymujemy od stron trzecich.

5. Przekazywanie informacji

Przetwarzamy Państwa dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. Jednakże wiele z naszych działań biznesowych może być również realizowane (np. w celu uzyskania większej wydajności) w przyszłości poprzez przetwarzanie lub konsolidację informacji w wyspecjalizowanych lub scentralizowanych bazach danych i systemach zlokalizowanych w wybranych lokalizacjach. W szczególności dotyczy to usług podwykonawców, z których korzystamy lub będziemy korzystać w przyszłości. W rezultacie część Państwa danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Państwa danych osobowych lub któremu udostępnimy Państwa dane osobowe będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania, inny instrument prawny lub w związku koniecznością realizacji umowy, porozumienia lub współpracą i wyłącznie w granicach określonych przez prawo. Dochowamy staranności aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Państwa danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami. W FERNIKO Sp. z o.o. posiadamy rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników FERNIKO Sp. z o.o. będzie miała dostęp do Państwa danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (administratorzy IT, personel handlowy, kierownicy produkcji i magazynu, księgowość, kadry itp.).

Z zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych komukolwiek poza FERNIKO Sp. z o.o. Możemy jednak przekazać dane lub ich część zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi (kontrahenci, dostawcy, odbiorcy, kierowcy, kurierzy, poczta, itp.). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych, na podstawie umów, które spełniają wymagania obowiązującego prawa w tym zakresie lub w związku z obowiązkami nałożonymi na nich przez obowiązujące przepisy prawa. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim organom lub służbom państwowym albo sądom, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny sądu lub organu).

6. Środki bezpieczeństwa i przechowywanie danych

FERNIKO Sp. z o.o. zobowiązuje się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności prawnej z prawnymi i fiskalnymi obowiązkami oraz dla rozpatrywania sporów.

7. Międzynarodowy transfer danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych.

8. Dostęp i prawo do wprowadzania zmian

Możecie Państwo wystąpić o dostęp i możliwość aktualizacji i zmiany swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Możecie zrealizować wszelkie inne prawa jakie posiadacie na mocy obowiązujących praw ochrony danych, włączając, lecz bez ograniczania się do, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wnioskowania do nas do transferu części informacji do innych organizacji. Możecie mieć również prawa do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania swoich danych osobowych jak również, tam, gdzie prosiliśmy o Państwa zgodę, na wycofanie tej zgody. Te prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach - np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania danych. Jeśli pragniecie Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co musicie zrobić to przesłać odpowiednią prośbę na adres ochrona.danych@ferniko.pl. Należy pamiętać, że możemy wystąpić o dodatkowe informacje w celu ustalenia Państwa tożsamości.

Można również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań uwag lub zażaleń w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. W przypadku nierozwiązanych wątpliwości macie Państwo prawo do złożenia zażalenia we właściwym organie ochrony danych.

9. W jaki sposób dbamy o tę politykę

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 25 maja 2018 i zastępuje poprzednią politykę prywatności. Niniejsza polityka prywatności jest przedmiotem ciągłej rewizji i poinformujemy Państwa o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie zrewidowanej polityki w intranecie lub przez przesłanie odpowiedniej wiadomości email, jak tylko zostanie ona opublikowana.